Floris diabolo’s en adenectomie

Zo buisjes laten steken en uw neuspoliepen laten verwijderen, dat kan zelfs plezant zijn: zolang je op omama’s schoot mag vertoeven toch en er niemand in een witte of groene schort passeert.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

pixelstats trackingpixel

Leave a Reply