Taalstrijd

Pepijn helpt aardappelen schillen. Als hij (eindelijk) klaar is, bekrachtigt moeder op een positieve manier ‘Flink hoor Pepijn, eerste klas.’
Antwoord van teleurgestelde Pepijn: ‘Maar ik wil niet naar de eerste klas, ik ben al groot en ga naar de tweede klas.’

Later die avond.
Pepijn zijn arm doet ‘pijn’ (lees: hij wil niet slapen en past de treuzeltechniek toe). Hij zegt dat een warm kersenpitzakje zal helpen. Moeder zegt dat ze zijn arm wat zal masseren.
‘Hoe gaat dat masseren?’
Moeder wrijft wat over zijn arm.
‘Maar dat is niet zo. Marcheren doe je zo!’ (en stampt hard met de voeten en zwaait met zijn armen.’

pixelstats trackingpixel

Leave a Reply